Bir format seçin:

zip 10.1 Mb indir
rar 5.3 Mb indir
epub 6.4 Mb indir
odf 9.2 Mb indir
djvu 5.2 Mb indir
pdf 10.3 Mb indir

Zekare Smart Görsel Dikkat Seti (6-9 Yaş)

Ürün Özellikleri 10 Adet Egzersiz Kitabı,1 adet 12 Taşlı Eşleştirme Paneli 183 Soru, 2196 Egzersiz Sayfa Sayısı: Her Kitap 27 Sayfa 6-9 yaş grubuna yönelik hazırlanmış bu set çocukların görsel algı yeteneklerini geliştiren çeşitli egzersizler içerir. Eşleştirme, ilişkilendirme, büyük-küçük kavramı ve renk kavramı gelişen beceriler arasındadır. Böylece çocuğunuzun algılama ve ilişkilendirme, bağlantılar kurma becerilerini destekler, gelişmesine yardımcı olur ve gelişim sürecini yakından takip edebilirsiniz. 6-9 yaş grubu setinde bulunan egzersizler 12 taşlı eşleştirme paneli ile çözülmektedir. Eşleştirme paneli içindeki taşların ön yüzeyindeki desenler hedef yaş grubuna uygun olarak seçilmiştir. Taşların arka yüzeylerinde ise cevap anahtarlarını oluşturan renkli desenler yer almaktadır. Böylece verilen cevapların doğruluğunu hem siz hem de çocuğunuz rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Set içinde bulunan tüm egzersizler eşleştirme paneli ile yapılır. Eşleştirme paneli, çocukları egzersizleri yaptıktan sonra, kendi kendilerini kontrol edebilmelerine olanak sağlar. Bu da çocuklara bağımsız bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Zekare ZE² Smart Görsel Dikkat Seti anaokulunda veya ilköğretimde işlenen kitaplardan oldukça faklıdır. Çocuklar hem bir yandan oyun oynar gibi eğlenir hem de bir yandan da hiç farkında olmadan ve sıkılmadan öğrenirler. Çocukların bulmacaları çözebilmek için harcadıkları efor onların konsantrasyon yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlar. Set hazırlanırken zorluk seviyesine dikkat edilmiş, kitaplar kolaydan zora doğru hazırlanmıştır. Bu şekilde çocuğunuzun zorlanmadan ve sıkılmadan gelişimi ilerler, geliştikçe özgüveni artar ve yılmaz. Zekare Seti ile Amaçlanan: - Çocukların görsel hafızalarının ve görsel algı becerilerinin geliştirilmesi,- Çeşitli oyunlarla eşleştirme, tamamlama, bağlantı kurma, benzerlik ve farklılık görme becerilerini edinmesi,- Benzer resimler arasındaki farklılıkları ayırt ederek odaklanma, konsantrasyon ve dikkat becerilerini arttırması,- Şekiller ve resimler arasında bağ kurarak tablo okuma alışkanlığının kazandırılması,- Görsel algı oyunlarıyla temel matematik bilgilerini edinmeleri,- Parça-bütün ilişkisi kurma ve eşleştirme tamamlama ve yön kavramlarının geliştirilmesi,- Farklı geometrik şekilleri ve renkleri tanımaları, şekiller arası bağlantı kurma ve şekil zemin algısı kazanmalarıdır. Geliştirdiği Beceriler - Dikkat, konsantrasyon ve odaklanma- El – göz koordinasyonu- Analitik düşünme ve akıl yürütme- Sınıflama ve sıralama- Tümden gelim – tüme varım- Algılama ve ilişkilendirme- Benzerlik görme ve farklılık ayırma- Parça – bütün ilişkisi kurma- Soyut ve bağlantısal düşünme- Eleştirme ve tamamlama- Şekil – zemin algısı- Problem çözme ve bağımsız iş yapabilme Setin İçinde Yer Alan Kitaplar Düşün ve Bul 1 Bu kitabın amacı çocukların benzerlik görme farklılık ayırma, parça-bütün ilişkisi kurma, eşleştirme ve şekil-zemin algılama becerilerini geliştirmektir.  Düşün ve Bul 2 Bu kitabın amacı çocukların benzerlik görme- farklılık ayırma, parça-bütün ilişkisi kurma, eşleştirme ve şekil-zemin algılama becerilerini geliştirmektir.  Mantık Atölyesi 1 Bu kitapta çeşitli oyunlarla çocukların eşleştirme, tamamlama, bağlantı ve parça-bütün ilişkisi kurma, benzerlik ve farklılık görme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Mantık Atölyesi 2 Bu kitapta çeşitli oyunlarla çocukların eşleştirme, tamamlama, bağlantı ve parça-bütün ilişkisi kurma, benzerlik ve farklılık görme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Bak ve Bul Bu kitapta çocukların resimler yardımıyla çevrelerini daha iyi tanımaları ve günlük hayatta karşılaştıkları genel kavramlar arasında bağlantı kurma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Zekâ Maratonu 1Bu kitapta amaçlanan farklı türden temel çalışmalarla çocukların görsel algı becerilerini eğlenerek geliştirmelerini sağlamaktır.  Zekâ Maratonu 2Bu kitapta amaçlanan farklı türden temel çalışmalarla çocukların görsel algı becerilerini eğlenerek geliştirmelerini sağlamaktır.  Say ve BulBu kitapta amaç görsel algıya yönelik çalışmalarla çocukların temel matematik bilgilerini edinmelerini sağlamaktır.  Meraklı TablolarBu kitapta çocuklarda tablo okuma becerisinin yanı sıra şekiller arasında bağlantı ve parça-bütün ilişkisi kurma yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Dikkat OyunlarıBu kitapta amaçlanan çocukların benzer resimler arasındaki farklılıkları ayırt ederek odaklanma, konsantrasyon ve dikkat becerilerini geliştirmektir.Ürünün baskısı görseldeki ile farklılık gösterebilir.

yazar:Kolektif
Isbn 10:6058500923
Isbn 13:978-6058500921
Sayfa sayısı:270 sayfa
yayınevi:Kontrol Yayıncılık; 1. baskı
dil:Türkçe
Tarafından gönderildi
Zekare Smart Görsel Dikkat Seti (6-9 Yaş):
1 Ocak 2019