Bir format seçin:

zip 7.2 Mb indir
rar 8.5 Mb indir
epub 10.3 Mb indir
odf 9.7 Mb indir
djvu 9.9 Mb indir
pdf 9.3 Mb indir

Oynayalım Öğrenelim Olay Sıralama 36 Parça 3 Yaş

Anatolian Puzzle Özellikleri Kutunun içerisindeki kartlar resimleri üste gelecek şekilde geniş ve düz bir zemin üzerine açılır Eğer birden fazla oyuncu var ise oyun oynama sırasını belirlemek için sayışılır Oyuncular sıra ile yerden birer kart seçip onu incelerler ve birbirlerine gösterip anlatırlar Sonraki oyuncu önceki oyuncu oyuncular ile aynı olayın kartını seçti ise o kart tekrar yerine bırakılıp yerden farklı bir olay kartı seçilir Daha sonra zemin üzerindeki kartlar incelenerek seçilen kartla ilişkili olan resimler yerden toplanır Her oyuncu seçilen ilk kartın yanına toplanan diğer kartları yerleştirir ve her bir karttaki resimleri tek tek inceler İlk önce hangi olayın olduğunu belirler ve o kart en başa yerleştirilir Onu takip eden olay kartı onun yanına yerleştirilerek olayla ilgili tüm kartlar yan yana sıralanır Kartlar yan yana yerleştirildiğinde birleşmiyorlarsa sıralamada bir sorun vardır tekrar düşünülüp doğru sıralama bulunarak oyuna devam edilmelidir Tüm kartlar yerleştirildiğinde sıra ile her oyuncu seçtiği olayın tamamını diğer oyunculara anlatır Psikomotor Gelişim Aynı olayın parçalarını yerden toplayıp olayı oluş sırasına göre sıralarken el göz koordinasyonu gelişir Sosyal Duygusal Gelişim Olay sıralamayı doğru bularak tamamlayan çocuk kendi başına başarma duygusunu yaşar ve bu durum kendisine güven duygusunu geliştirirBirlikte oyun sırasında sosyalleşmesi desteklenir Dil Gelişimi Her bir karttaki resimler ve olayın tamamı hakkında konuşurken yeni kelimeler öğrenirDili doğal ortam içerisinde kullanarak Türkçe dil yapısını doğru olarak kullanma fırsatını bulur Bilişsel Gelişim Birbiri ile ilişkili parçaları toplarken ve olayı sıralarken ayırt etme parça bütün ilişkisi kurma sıralama problem çözme gibi algıya dayalı bilişsel becerileri desteklenirHer bir karttaki resimler ve olayın tamamı hakkında konuşurken ise bilmediği kavramları öğrenir Uyarı Oyunun yaş grubu çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak be

yazar
Oynayalım Öğrenelim Olay Sıralama 36 Parça 3 Yaş:
Anatolian Kolektif