Bir format seçin:

zip 6.7 Mb indir
rar 10.3 Mb indir
epub 7.5 Mb indir
odf 5.1 Mb indir
djvu 9.7 Mb indir
pdf 9.3 Mb indir

Zoi İngilizce Öğreniyorum Meslekler 20 Parça: Learning English Occupations

Yapbozlar; İngilizce eğitimini desteklemek, çocuklann İngilizce kelime bilgilerine katkı sağlamak ve İngilizceyi oyun yoluyla öğrenmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kutu içinde 50 adet yapboz parçası bulunmaktadır. Yapbozlar iki parçalı olup birbirinden bağımsızdır. Kelime kartlannın ortasındaki mercekler çıkanlarak o sesle başlayan nesnenin resim kartı ile eşleştirilir. Yapbozlar çocuklann gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlanna uygun olarak hazırlanan Hello Kitty yapbozlar, çocuklann gelişim alanlannı (zihinsel, dil, psikomotor, sosyal ve duygusal gelişimi) destekleyen, deneme yanılma yoluyla öğrenmelerine katkı sağlayan, dikkatini yoğunlaştırma, problem çözme, farklılıklan ayırt etme, gözlem yapma, el göz koordinasyonunun gelişimine yardımcı olan, eğlenirken öğrenmelerini sağlayan etkin eğitim materyalleridir. Ürünün baskısı görseldeki ile farklılık gösterebilir.

yazar
Zoi İngilizce Öğreniyorum Meslekler 20 Parça: Learning English Occupations:
Kolektif