Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı indir

Isbn 10: 9759952777

Isbn 13: 978-9759952778

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı epub bedava indir

itibaren

Bir format seçin:

zip 7.3 Mb indir
rar 10.6 Mb indir
epub 7.4 Mb indir
odf 8.3 Mb indir
djvu 8.1 Mb indir
pdf 6.8 Mb indir

Kitap açıklaması

Prof. Dr. İnci Enginün, uzun yıllar yaptığı inceleme ve araştırmaları daha önce Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Mukayeseli Edebiyat, Araştırmalar ve Belgeler adlı üç kitapta toplamıştı. Çalışmalarının sonuçlarını şimdi de iki ciltlik bir edebiyat tarihinde ortaya koymaktadır. Bu geniş çalışmanın ilk ürünü olan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nı, Yeni Türk Edebiyatı - Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) takip etti. Türlere göre düzenlenmiş olan bu kitapta, bazı tasnif denemeleri de yapılmış olmakla birlikte yine de şahıslar öne çıkmaktadır. Bu kitap, çok zengin bir edebiyat birikimine sahip Türkçenin, Cumhuriyet dönemindeki serüvenine bir kuşbakışından ibarettir. Ne bütün şahısları zikretmek ne de bütün eserler hakkında kesin hükümler vermek amacındadır. Zaman şüphesiz ki bugünkü nice değerlendirmeyi gelecekte geçersiz sayacaktır, tıpkı geçmişte olduğu gibi. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı hemen hemen seksen yıllık bir dönemi içine alan zengin bir edebiyattır. Bu zenginliği, teneffüs ettiğimiz hava ve nice güzellikler gibi çok zaman fark etmeyiz. Edebiyat hem sanatın hem sosyal hayatın gel-gitleriyle dolu her türlü macerasını günümüze kadar sürdürmüştür, gelecekte de sürdürecektir.

yazar :İnci Enginün
Isbn 10 :9759952777
Isbn 13 :978-9759952778
Sayfa sayısı :542 sayfa
yayınevi :Dergah Yayınları; Facsimile. baskı
dil :Türkçe
Tarafından gönderildi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı:1 Haziran 2001
Son kitaplar