PLATON NEDEN YAZDI indir

Isbn 10: 9750509447

Isbn 13: 978-9750509445

PLATON NEDEN YAZDI pdf indir

itibaren

Bir format seçin:

zip 8.8 Mb indir
rar 8.5 Mb indir
epub 9.5 Mb indir
odf 8.3 Mb indir
djvu 6.2 Mb indir
pdf 9.7 Mb indir

Kitap açıklaması

Platon neden yazdı? Öğretmeni Sokrates için felsefe sözlü bir pratikti. Sokratesin yazı ve taklit karşıtı fikirlerini diyaloglarına konu edinen Platon ise yazıyı kullandı, çünkü yazılı metinlerin de metaforlar, imgeler ve sembollerle sözlü söylem gibi canlı ve söylediğini savunabilen bir dil yaratabileceğini düşünüyordu.MÖ 4. yüzyıl Atinasında dilsel iktidarı keşfeden Platon, felsefenin Atina kültüründe bir değişim yaratması, toplumsal ve politik yaşamı dönüştürmesi için yazdı. Yazı sayesinde felsefe, yalnızca seçkin yönetici sınıfa değil, tüm vatandaşlara yönelik bir eğitim aracı niteliğine kavuşacaktı. Danielle S. Allen, felsefeyi yazıda var etme tasarısından yola çıkarak, Platonun bir politikacı, hatta bir politik lider olduğunu ortaya koyuyor ve Platonun savunduğu fikirlerin Atina politikasındaki tartışmalara etkilerini izleyerek, Platonun yazdıklarının politikayı nasıl dönüştürdüğünü inceliyor. Özellikle MÖ 330larda politikacılar arasındaki Kültür Savaşında safların, Platonun fikirlerini sahiplenme ya da sahiplenmeme üzerinden çizildiğini ileri sürerek Sokratesten sonra felsefe ile politikanın yollarının ayrıldığı görüşüne karşı çıkan Allen, felsefe, politika, sanat tarihi, düşünce tarihi gibi alanlarda Platonun fikirleri üzerine yürütülen tartışmaların şimdiye kadar görmezden geldiği O halde Platon neden yazdı? sorusunu gündeme getiriyor ve fikirler ile olaylar, dil ile iktidar arasındaki ilişkilerin izini sürmek için yeni bir model sunuyor.

yazar :Kolektif
Isbn 10 :9750509447
Isbn 13 :978-9750509445
Sayfa sayısı :312 sayfa
yayınevi :İletişim Yayınları
Tarafından gönderildi PLATON NEDEN YAZDI:3 Ocak 2017