Bir format seçin:

zip 9.7 Mb indir
rar 5.2 Mb indir
epub 10.7 Mb indir
odf 10.3 Mb indir
djvu 7.7 Mb indir
pdf 7.6 Mb indir

Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar: Tarih Bölümü Özel Öğretim Yöntemleri

Ülkemizde tarih öğretimiyle ilgili sayısı çok fazla olmamakla beraber değerli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak tarihin ilk ve orta öğretim düzeyinde öğrenci merkezli bir anlayışla nasıl öğretilebileceği üzerine yayınlanmış çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu ihtiyaca karşılık, tarih dersleri aracılığıyla etkin, üretken, yaratıcı ve problem çözen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayabileceği ümidiyle bu kitap hazırlanmıştır.

yazar:İsmail Hakkı Demircioğlu
Isbn 10:6051700269
Isbn 13:978-6051700267
Sayfa sayısı:232 sayfa
yayınevi:Anı Yayıncılık; 5. basım
dil:Türkçe
Tarafından gönderildi
Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar: Tarih Bölümü Özel Öğretim Yöntemleri:
1 Ocak 2000