Ardımda Kalan - 2 indir

Ardımda Kalan - 2 indir odf

itibaren

Bir format seçin:

zip 10.9 Mb indir
rar 6.3 Mb indir
epub 7.6 Mb indir
odf 9.4 Mb indir
djvu 5.8 Mb indir
pdf 10.4 Mb indir

Kitap açıklaması

"Yıllar sonra okuduğum pasajlarda, bugün bile onayladığım ve değerli bulduğum düşüncelerimin yanında, bugün için yanlış veya zayıf kaldığını fark ettiğim fikirlerimle de karşılaşıyordum. Sözünü ettiğim bu yazıları gözden geçirirken yetmiş yıldan fazla sürmüş yaşam serüvenim film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyordu. 'Hızlı bir yaşam ve değişim' hikayesi ile karşılaşmıştım. Bu benim hikayemdi ve gazete kupürleri ile kitap sayfalarını karıştırırken geçmişimle bir daha buluşmuş olmaktan hoşlanmaya başlamıştım. Kimi zaman insanın, dün ne düşündüğü,bugün ne düşündüğü kadar önemli oluyor. Şüphesiz kişinin kimliği, ne dediği, ne zaman söylediği, niçin söylediği ve söylediklerinin keyfiyeti. Hepsi ayrı bir öneme haizdir."

yazar Ardımda Kalan - 2:M. İhsan Arslan