Bir format seçin:

zip 7.4 Mb indir
rar 5.9 Mb indir
epub 8.5 Mb indir
odf 9.7 Mb indir
djvu 10.9 Mb indir
pdf 7.5 Mb indir

Yakın Dönem Türk Tarihinde Refik Halid Karay

"Refik Halid Türkçeyi en iyi yazan muharirdir." Ziya Gökalp "Nesir yazarları içinde dilini en güzel bulduğum yazar Refik Halid'dir. İşte tam İstanbul Türkçesi... Yakup Kadri temiz, seçkin ve derin bir yazardır. Ama ben yine onu Refik Halid'den üstün bulamam. Çünkü Refik Halid'den daha kolay lezzet alırım, hayalim yorulmaz..." Ömer Seyfeddin "Meşrutiyet'in bize getirdiği yegane Avrupai yenilik Refik Halid'dir." Refik Halid Karay 20. yüzyıl Türkiye'sinde bilhassa siyasi mizah yazılarıyla etkili olmuş önemli bir şahsiyettir. Çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğun kültürel manada yaşadığı ağır sancıları eserlerinde işleyen ve yine çöken bu imparatorluğun mirası üzerine inşaa edilen Türk Devleti'nin kuruluşu aşamasında yaptığı siyasi faaliyetleri ile dönemin en önemli aktörlerinden biri haline gelen Refik Halid, II. Meşrutiyet dönemi ile Cumhuriyet devrinin başlarında yaşaan olayları eserlerinde incelikle yorumlayarak kaleme almıştır. Türkçe'nin en büyük üstadlarından Refik Halid Karay'ın hayatı, siyasi faaliyetleri, eserleri ve eserlerine yansıyan düşünce dünyası üzerine hazırlanan bu eserde, II. meşrutiyet'ten 1960'lara kadar olan dönemde Karay'ın bu önemli tarihi sürece ilişkin en temel fikirleri doğrultusunda Türk siyasi ve kültürel hayatına katkıları ele alınmıştır.

yazar:Yenal Ünal
Isbn 10:6055200201
Isbn 13:978-6055200206
Sayfa sayısı:376 sayfa
yayınevi:Yeditepe Yayınevi; 1. baskı
dil:Türkçe
Boyutlar ve boyutlar:21,5 x 3 x 13,5 cm
Tarafından gönderildi Yakın Dönem Türk Tarihinde Refik Halid Karay:3 Mayıs 2013