Bir format seçin:

zip 5.5 Mb indir
rar 5.3 Mb indir
epub 9.8 Mb indir
odf 5.3 Mb indir
djvu 8.5 Mb indir
pdf 8.6 Mb indir

Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi

Sarıkamış Faciası, Osmanlı Devleti'nin parçalanma süreci içinde, zincirin bir halkasından ibarettir. Osmanlı Devleti'nin toprakları, ipliği kopmuş inci taneleri gibi dağılıp kaybolurlar, elden çıkarlar, yok olurlar. Trablusgarp, Balkanlar, Sarıkamış, Yemen, Şam, Kudüs, Medine hızla kaybedilir. Mondros Mütarekesi yapılır. Düşman, elde kalan toprakları da işgal eder. İşgal hızla genişler, yayılır. Bu tablo içinde Sarıkamış da kayıplardan biridir. Önce gerçeklerin halktan gizlenmesi, sonra da diğer felaketlerin peş peşe gelmesi yüzünden zamanında kamuoyunda yankı bulmamış, yeterince tesir uyandırmamış, edebiyatta ve sanatta işlenememiştir. İnsanların, yaşadıklarının, yaşananların şuuruna varmaları için bir asır geçmesi lazım gelmiştir. Bu kitapta, Sarıkamış Harbi'ni ana konu olarak işleyen ya da Sarıkamış Harbi'ne motif olarak yer veren toplam 34 roman inceleniyor.

yazar:Bilge Ercilasun
Isbn 10:9759956934
Isbn 13:978-9759956936
Sayfa sayısı:309 sayfa
yayınevi:Dergah Yayınları; Facsimile. baskı
dil:Türkçe
Boyutlar ve boyutlar:21 x 1 x 13 cm
Tarafından gönderildi Tarih Konulu Romanlarda Sarıkamış Harbi:6 Nisan 2016
Son kitaplar