Bir format seçin:

zip 8.7 Mb indir
rar 10.9 Mb indir
epub 6.3 Mb indir
odf 8.3 Mb indir
djvu 7.4 Mb indir
pdf 10.7 Mb indir

Sosyal Demokrasinin Geleceği

1955'te yapılan birleşme kurultayı sonrasında SHP 1992'de yeniden açılan CHP içerisinde eridi. Bu yeni yapılanmanın sosyal demokrat değerleri savunmadaki boşluğunu görev bilen kadrolar bir dergi etrafında toplandı. Onlara göre sosyal demokrasi doğru bir ideolojiydi. Tartışmalı Türkiye'nin sorunlarına çözüm geliştirmeli kitlelere ulaşılmalı memleket hak ettiği çağdaş demokrat bir anlayışla yönetilmelidir.Sosyal Demokrat Değişim (SDD) dergisi yayın hayatına Mart 1996'da başladı. Nisan 1991'de yayın hayatını durdurana kadar tam 19 sayı yayımladı.Askeri rejimlerin baskısı altında seslerini yükseltmekten kaçınmayan korkusuz aydınlarımızın söylem ve düşüncelerinin yeniden hatırlanmasının zamana uygun düştüğü ve bu yazılardaki değerlendirmelerin ülkemizde ergeç kurulacak "insanca ve hakça bir düzen" için ideolojik taban oluşturulmasına katkıda bulunduğu düşüncesiyle seçtiğimiz yazıları yeniden vatandaşlarımıza sunmak istedik.

yazar Sosyal Demokrasinin Geleceği:Sosyal Demokrasi Derneği Komisyon