Bir format seçin:

zip 10.6 Mb indir
rar 5.9 Mb indir
epub 8.2 Mb indir
odf 6.1 Mb indir
djvu 5.3 Mb indir
pdf 5.1 Mb indir

Şiir Tahlilleri 2: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri

Şiir Tahlilleri I'in devamı olan ve Cumhuriyet dönemi şairlerinin eserlerine yoğunlaşan Şiir Tahlilleri II ile Mehmet Kaplan Türk şiirini bütünüyle işlemiş olmaktadır. Eserde yer alan bazı isimlerin şiiri bırakmış veya şiirleri unutulmuş olmakla birlikte bu tür güncel eserlerde, o isimlerin de yer alması kaçınılmazdır. Mehmet Kaplan birinci ciltte kullandığı yöntemini bu eserinde de devam ettirmiştir. Mehmet Kaplan'ın denemelerinde yer alan başka şiir tahlilleriyle birlikte ele alındığında, onun yaşadığı günün şiirini günü gününe takip ettiği ve gördüğü yetenekler üzerinde durmaktan çekinmediği anlaşılmaktadır. Şiir Tahlilleri (II), Cumhuriyet Devri Türk Şiiri'nin uyandırdığı ilgiyi de belirtmek gerekir. Cumhuriyet'in 50. Yıldönümü dolayısıyla yapılan birinci baskısı bir ay içinde satılmıştır. Cumhuriyet devrinde yetişmiş şairlerin yüze yakın şiirinin şekil, muhteva ve üslubunu, psikolojik, sosyal ve estetik bakımından ayrıntılı bir şekilde inceleyen bu eser, edebiyat öğretmenlerine ve öğrencilere hem metin tahlili metodunu somut örneklerle gösterdiği gibi, hem de onlara Cumhuriyet devri Türk şiirini tanıtan ve sevdiren kitaptır. Öğretmen ve öğrencilerin dışındaki şiir sevenlerin ve Cumhuriyet devri Türkiyesi'nde gelişen şiir akımlarını derinliğine tanımak isteyenlerin de vazgeçemeyecekleri bir eser olarak önemini korumaktadır.

yazar:Mehmet Kaplan
Isbn 10:9759953390
Isbn 13:978-9759953393
Sayfa sayısı:536 sayfa
yayınevi:Dergah Yayınları; Facsimile. baskı
dil:Türkçe
Tarafından gönderildi Şiir Tahlilleri 2: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri:1 Ocak 1965