Bir format seçin:

zip 9.2 Mb indir
rar 5.1 Mb indir
epub 8.2 Mb indir
odf 8.3 Mb indir
djvu 9.3 Mb indir
pdf 9.2 Mb indir

Minhacü'l Arifin Ariflerin Yolu cep boy

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla… Hamd, seçkin kullarının kalplerini velâyet nuruyla süsleyen, dillerini şükrüyle konuşturan, inayetiyle onların ruhlarını terbiye eden, irfan sahibi âlimlere tevhid kapısını açan yüce Allah’a mahsustur. En mükemmel salât ve selâm, kendisine uyulanların ve izinden gidilenlerin en hayırlısı, yaratılmışların en şereflisi, hak yolunun davetçisi, ilâhî hükümlerin bekçisi, resûllerin efendisi Hz. Muhammed Efendimiz’in [sallallahu aleyhi vesellem], onun âl ve ashabının üzerine olsun!... Ârif, Allah’ı gerçek manada tanıyıp bilen kimsedir. Ârifi ârif yapan bu özellik kolay elde edilebilir bir şey değildir. Yapılan amelleri ihlâs ve muhabbetle yapmayı gerektirir. Allah’a ihlâs ve muhabbetle ibadet eden bir kul da ibadetlerini büyük bir huşû ile yerine getirir. Böylece Allah’ın sevgi ve rızasını kazanır. Allah ise bir kulunu sevdiği zaman o kulunu bütün mahlûkata sevdirir ve daima ona yardım eder. İşte İmam Gazâlî [rahmetullahi aleyh] Minhâcü’lÂrifîn: Âriflerin Yolu isimli bu eserinde ârifin kim olduğunu, onlarda bulunan özellikleri ve ibadetlerini ihlâs ve muhabbetle nasıl yaptıklarını anlatıyor. Bizlere de ârif olmanın yolunu ve yaptığımız ibadetlerin sadece zâhirî kısmını değil, bâtınî yönünü, hikmetlerini de idrak ederek yapmamız gerektiğini belirtiyor. Bu çalışmayı değerli büyüklerime ve hocalarıma ithaf ediyor, hayır dualarını bekliyorum. Bize bu mütevazi çalışmayı nasip eden Allah Teâlâ’ya sonsuz hamdolsun. Rabbim bizleri bu kitaptan istifade eden kullarından eylesin. Âmin. Eser Sazak Ürünün baskısı görseldeki ile farklılık gösterebilir.

yazar:Ýmam Gazali
Isbn 10:6054214128
Isbn 13:978-6054214129
Sayfa sayısı:64 sayfa
yayınevi:Semerkand Basım Yayın
Boyutlar ve boyutlar:16.5 x 0.5 x 11.5 cm
Tarafından gönderildi Minhacü'l Arifin Ariflerin Yolu cep boy:1 Ocak 2009