Bir format seçin:

zip 10.8 Mb indir
rar 5.6 Mb indir
epub 10.8 Mb indir
odf 5.2 Mb indir
djvu 5.6 Mb indir
pdf 6.4 Mb indir

İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması - İhtilafları İle Çözüm Yolları (Ciltli)

İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının; Sgk /Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı Ve Güvenliği/İş Hukuku, Borçlar Kanunu İle, Türk Ceza Kanunu boyutları bulunmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları uyuşmazlıklarının tüm yönleriyle çözümü ancak bu 4 boyutuyla bir bütün olarak ele alınması ile mümkün olacağından hareketle bu eser kaleme alınmıştır. Kitabın emsallerinde diğer bir farklı özeliği ise iş kazası ve meslek hastalıkları uygulama ve uyuşmazlıkların hem idari (ÇSGB/SGK) hem de adli boyutlarıyla birlikte işlenmesidir.

yazar:İsa Karakaş
Isbn 10:6058269679
Isbn 13:978-6058269675
yayınevi:Aristo Yayınevi; Facsimile. baskı
dil:Türkçe
Boyutlar ve boyutlar:1 x 16 x 24 cm
Tarafından gönderildi İş Kazası Meslek Hastalığı Uygulaması - İhtilafları İle Çözüm Yolları (Ciltli):28 Nisan 2017