Bir format seçin:

zip 9.9 Mb indir
rar 6.2 Mb indir
epub 9.5 Mb indir
odf 8.9 Mb indir
djvu 8.6 Mb indir
pdf 8.1 Mb indir

Görgü ve Nezaket Kuralları

Bâtınî sefer gönülle yolculuktur ki, yer ve gök âleminde, Allahu Teâlâ'nın acâip sununda olur. Din yolunun duraklarında ve konaklarında yolculukta bulunmaktır. Mercilerin, Allah adamlarının yolculuğu, böyle bir bâtmî seferdir. Beden varlıklarıyla evlerinde oturmaktadırlar. Fakat yedi kat gök, yedi kat yerden daha geniş olan cennette gönülleri dolaşır, cevelân eder. Ariflerin cenneti o melekût âlemidir ki, ne yolu kesilebilir, ne sonsuzluğuna varılabilir. Ne ziyâreti yasaklanabilir.Hak Sübhânehu ve Teâlâ bu gönül yolculuğuna şu davette bulunur: "Onlar, yer ve gök âlemlerine ve Allahu Teâlâ'nın yarattığı şeylere nazar eylemediler mi?" (Araf: 185) Eğer bir kişi bu iç âlemin yolculuğundan âcizse ve ondan uzak kalmışsa, zahirî yolculuk yapmalı, bedenini bir yerden bir yere dolaştırmalı. Her yerden bir fayda, ibret edinmeli. Bu da kendi ayağı ile Kabe'ye giden, zahir Kabe'yi gören ve tavaf eden kişiye benzer.

yazar:Ýmam ý Gazali
Isbn 10:6059918778
Isbn 13:978-6059918770
Sayfa sayısı:224 sayfa
yayınevi:Ehil Yayınları; 1. baskı
dil:Türkçe
Boyutlar ve boyutlar:13,4 x 1,7 x 20,8 cm
Tarafından gönderildi Görgü ve Nezaket Kuralları:1 Ocak 2017