Bir format seçin:

zip 7.6 Mb indir
rar 6.3 Mb indir
epub 8.4 Mb indir
odf 7.6 Mb indir
djvu 7.2 Mb indir
pdf 9.7 Mb indir

Felsefe-Çizgibilim: Antik Yunan’dan Postmodern Dünyaya Düşüce Tarihini Daha İyi Anlamak İçin Çizgibilim

Filozoflar her zaman tuhaf ve insanı çileden çıkaran sorular sormaktan hoşlanmışlardır. Mesela, “Gerçeğin doğası nedir?”, “İnsan gerçekte nedir?” Ya da “İnsan zihnini ve bilincini bu kadar özel kılan nedir?”, “Kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı seçmekte özgu¨r mu¨yu¨z?”, “Tanrı’nın varlığını kanıtlayabilir miyiz?” Peki ya “Hakikat nedir?”, “Dil, du¨nyaya dair gerçekçi bir göru¨ntu¨ sunabilir mi?” Bu şaşırtıcı kitap bu¨tu¨n bu soruları ve felsefenin ele aldığı daha nice sorunu inceliyor ve Heraklitos’tan Derrida’ya, en önemli filozofların göru¨şlerini açıklıyor. Felsefe , felsefe tarihinin en başından modern insanın bunalım çağına kadar uzanan, kapsamlı ve eğlenceli bir kitap.

yazar Felsefe-Çizgibilim: Antik Yunan’dan Postmodern Dünyaya Düşüce Tarihini Daha İyi Anlamak İçin Çizgibilim:Dave Robinson-Judy Groves