Bir format seçin:

zip 5.9 Mb indir
rar 6.5 Mb indir
epub 10.8 Mb indir
odf 6.6 Mb indir
djvu 8.5 Mb indir
pdf 6.5 Mb indir

ANA YAZIM KILAVUZU

1987 yılında eski Türk Dil Kurumu'nun çalışanları, içine düşülen yazım karmaşasına bir çözüm getirmek amacıyla, yazım birliğine büyük katkıları olan Yeni Yazım Kılavuzu'nun son baskısını temel alarak bu kılavuzu hazırladılar. Kılavuz bugün yeniden baskıya girerken, zaman içindeki değişiklikler dikkate alınarak bir kez daha gözden geçirildi. Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Ömer Asım Aksoy başkanlığında Ana Yazım Kılavuzu'nu hazırlayan uzmanlar: Oya Adalı, Ayla Bayaz, Mehmet Deligönül, Beşir Göğüş, Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu, Doç. Dr. Aydın Köksal, Emin Özdemir, Sami N. Özerdim, İnci Sağın... Ürünün baskısı görseldeki ile farklılık gösterebilir.

yazar ANA YAZIM KILAVUZU:Ömer Asım Aksoy