Bir format seçin:

zip 6.6 Mb indir
rar 8.8 Mb indir
epub 6.4 Mb indir
odf 9.8 Mb indir
djvu 7.4 Mb indir
pdf 7.1 Mb indir

ÖLÜMCÜL ŞİDDET: Baudrıllard'ın Düşüncesi

Baudrillard'ın düşüncesinin temel özellikleri nelerdir?Baudrillard, neden çağımızın en imajinatif düşünürlerinden biridir?Simülasyon ve gerçekliğin buharlaşması, neden çağın en büyük paradokslarıdır?Uygarlık, neden ve nasıl barbarlığa dönüşme emareleri gösteriyor?Baudrillard, neden hakim kodları kıran yeni bir putkırıcı düşünürdür?Çağımızın en imajinatif ve özgün düşünürlerinden biri Jean Baudrillard'dır, hiç kuşkusuz ki. İnsanlığın içine sürüklendiği varoluşsal krizi en iyi tasvir eden, özgün bir söylem ve yazı dili geliş-n, milenyum çağını gören ve insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz diyerek İslam'ın terörle özdeşleştirilerek şeytanlaştırılmasının ve hedef tahtasına yatırılmasının insanlığın geleceği açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağını kavrayacak kadar da vicdan sahibi bir düşünür olan Baudrillard, çağı güçlü eleş-l bir dille sorgulayan bir öncüdür aynı zamanda.Ülkemizin genç ve umut vadeden zihinlerinden Ahmet Dağ'ın bu özgün çalışması, içinde yaşadığımız çağı ve günümüz düzenini simülasyon kavramı etrafında tanımlayan, çağımızın en parlak düşünürlerinden Baudrillard'ın felsefesini çeşitli açılardan inceliyor ve tartışıyor.Bu eser, ülkemizde Baudrillard'ın düşüncesi üzerine yapılan en yetkin çalışma özelliğini taşıyor.Ahmet Dağ Felsefeci, yazar. Akademik çalışmaları, İslam düşüncesi ve Batı düşünce tarihi üzerinde yoğunlaşıyor. Halen Kırklareli Üniversitesi, felsefe bölümünde çalışıyor.

yazar ÖLÜMCÜL ŞİDDET: Baudrıllard'ın Düşüncesi:Kolektif