Bir format seçin:

zip 8.1 Mb indir
rar 9.7 Mb indir
epub 7.3 Mb indir
odf 9.5 Mb indir
djvu 10.9 Mb indir
pdf 8.3 Mb indir

ÇAĞDAŞ EDEP ERKAN GÖRGÜ KİTABI

Halkımızın deyişiyle girelim söze: "Bayram değil, seyran değil&;#59; bu 'edep-erkan kitabı da nerden çıktı?" diyeceksiniz. Demeyin! Bu güzelim kavram'a ilişkin vurgulamaların vakti, geldi de geçti bile! Lütfen çevrenize/insan ilişkilerine/davranışlarına bir bakın&;#59; gerekirliği, karşınızda parpar eder! Kuşkusuz, bilirsiniz: Bu edep-erkan kavramının tanımı, sürüp getirdiği bağlamlar&;#59; belli bir sınıfın, temel ekonomik ve siyasal çıkarlarıyla olduğu kadar&;#59; dünya görüşleriyle de yakından bağlantılıdır. Ne ki biz, halkımızın tarihsel, toplumsal ve doğal ilişkilerinin yanı sıra&;#59; maddi-manevi izlerini taşıyan&;#59; kültür mirasının ayrılmaz bir bileşkeni olan&;#59; yıllar boyu uygulanan söz ve davranışların edep-erkan'm/yol-yordam'm yozlaşmasını, letaif ile sarmalanmış bir sohbet çerçevesinde sergileyeceğiz!Kitabımızın içerdiği vurgulamalar bağlamında: "Dostum, bunları biliyorduk! Biraz şey olmadı mı?" sorusunu ge-n olabilir. 'Şey' zamirine yüklenebilecek olguyu 'muhayyer' tutup, hemen amacımızı, yineleyerek söyleyelim: Yaşamın hayhuy'u / dağdağası&;#59; kimi edep-erkan'ı ezberden düşürdüğü / gerekenleri yapmaktan alakoyduğu / giderek, 'Ayıp'lar başlığı altına aldığı için, hoşgörünüze sığınarak, dostça anımsatmalar yaptık. Her ne kadar sürç-i lisan eyledikse, affola!

yazar ÇAĞDAŞ EDEP ERKAN GÖRGÜ KİTABI:Yılmaz Gruda